อัตราการใช้น้ำแข็งแห้ง (กิโลกรัม) ที่อุณหภูมิภายนอก 30-39°C

น้ำหนักสินค้า
(กิโลกรัม)
ตำแหน่งที่วาง
น้ำแข็งแห้ง
ปริมาณน้ำแข็งแห้ง (กิโลกรัม) / ระยะเวลาในการเก็บรักษา (ชั่วโมง)
4 8 12 24 36
1 บน
กลาง
ล่าง
1
-
-
1
-
-
1
-
1
2
-
1
3
-
-
3 บน
กลาง
ล่าง
1
-
-
2
-
-
2
-
2
3
1
1
5
1
2
6 บน
กลาง
ล่าง
2
-
1
2
-
1
3
1
1
5
1
2
6
1
3
8 บน
กลาง
ล่าง
2
-
1
2
1
1
3
1
2
6
1
3
8
2
4
11 บน
กลาง
ล่าง
2
1
1
3
1
2
4
2
2
8
2
4
10
3
5
15 บน
กลาง
ล่าง
3
1
1
4
1
2
5
2
2
10
3
5
12
5
6

สั่งพิมพ์หน้านี้ ปิดหน้าต่าง