Baansomdej.com : ศูนย์รวมพระเครื่องชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทย
Dryice > How to KEEP  
   
 

How to keep

ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำแข็งแห้งที่ดีที่สุดคือ กล่องทึบหุ้มด้วยฉนวนและกล่องโฟม
ซึ่งปกติแล้ว น้ำแข็งแห้งจะระเหิดในอัตรา 20% ในเวลา 24 ชม. ทั้งนี้จะ
ขึ้นอยู่กับ

1. อุณหภูมิภายนอก
2. ปริมาณน้ำแข็งแห้ง
3. วิธีการเก็บรักษา

โดยในกล่อง หรือลังที่ใส่น้ำแข็งแห้งนั้น  ควรมีผ้านวมคลุมน้ำแข็งแห้งอีกชั้น
เพื่อลดผิวสัมผัสของน้ำแข็งแห้งกับอากาศภายนอก  และหาผ้า หรือกระดาษ
หนังสือพิมพ์มาใส่ลงไปให้เต็มกล่องหรือลังที่เก็บ  น้ำแข็งแห้งเพื่อลดอากาศ
ไหลเวียนภายในกล่องหรือลัง จะช่วยให้้สามารถรักษาน้ำแข้งแห้งได้ดียิ่งขึ้น

ไม่ควรนำน้ำแข็งแห้งไปเก็บในตู้เย็นโดยเด็ดขาด   เนื่องจากน้ำแข็งแห้ง ให้
ความเย็นถึง -79C ซึ่งเย็นกว่าตู้เย็นปรกติมากจึงส่งผลให้ตู้เย็นหยุดทำงาน
และ สิ้นเปลืองน้ำแข็งแห้งอีกด้วย

01. HOME        02. INTRODUCTION        03. HOW TO USE        04. HOW TO KEEP        05. CAUTION        06. FAQ        07. WHERE TO BUY
Copyright 2010 Freezco Co.,Ltd. All Rights Reserved.