Baansomdej.com : ศูนย์รวมพระเครื่องชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทย
Dryice > CAUTION  
   

01. ไม่ สัมผัสน้ำแข็งแห้งด้วยมือเปล่า
02. ไม่ ขนส่งน้ำแข็งแห้งโดยบรรทุกไว้ในห้องโดยสาร
03. ไม่ ใช้น้ำแข็งแห้งในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือที่อับ
04. ไม่ นำน้ำแข็งแห้งมาเป็นอุปกรณ์เล่นสนุก , ห้ามรับประทาน
05. ไม่ ใส่น้ำแข็งแห้งในภาชนะที่มีการปิดผนึกจนอากาศถ่ายเทไม่ได้

01. HOME        02. INTRODUCTION        03. HOW TO USE        04. HOW TO KEEP        05. CAUTION        06. FAQ        07. WHERE TO BUY
Copyright 2010 Freezco Co.,Ltd. All Rights Reserved.